Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

Siedziba, kontakt, zadania.
Adres:
ul. Kościuszki 32
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Kontakt:
tel.: (0-22) 724-07-11 lub. 724-05-01

Inspektor:
Andrzej Kolek


Zadania
Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli należy w szczególności:

1) przygotowanie rocznych planów kontroli dla Starostwa i jednostek organizacyjnych,
2) przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym planem oraz ewentualnych kontroli doraźnych z uwzględnieniem kryterium legalności, celowości i gospodarności,
3) wykonywanie czynności w zakresie kontroli działalności stowarzyszeń, wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
4) sporządzanie protokołów z kontroli i przygotowywanie zaleceń pokontrolnych,
5) przedstawianie wyników i wniosków pokontrolnych Staroście i Zarządowi Powiatu,
6) przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
7) przechowywanie i udostępnianie Książki kontroli i zbioru protokołów pokontrolnych.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 15.10.2009 r., godz. 12.25
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 12.09.2019 r., godz. 17.46
Czas Administrator Opis zmiany
12.09.2019 r., godz. 17.46 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.09.2019 r., godz. 17.46 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.09.2019 r., godz. 17.45 Elwira Strzelczyk Edycja strony
20.08.2019 r., godz. 08.25 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.48 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.09.2015 r., godz. 14.57 Elwira Strzelczyk Edycja strony
23.10.2013 r., godz. 10.17 Elwira Strzelczyk Edycja strony
15.10.2009 r., godz. 12.25 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.