Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Audytor Wewnętrzny

Siedziba, kontakt, zadania.
Adres:
ul. Kościuszki 32
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Kontakt:
tel.: (0-22) 724-07-11 lub. 724-05-01

Audytor Wewnętrzny
Aneta Krawczyk

Zadania
Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego z zachowaniem obowiązujących standardów należy w szczególności:

1/ dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki,
2/ przygotowywanie planów audytu do zatwierdzenia Staroście,
3/ realizowanie zadań audytowych wynikających z planu audytów oraz audytów zleconych przez Starostę,
4/ przygotowywanie sprawozdań z wykonanych audytów za rok poprzedni,
5/ wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 15.10.2009 r., godz. 13.03
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 11.09.2015 r., godz. 14.57
Czas Administrator Opis zmiany
11.09.2015 r., godz. 14.57 Elwira Strzelczyk Edycja strony
15.10.2009 r., godz. 13.03 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.