Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Siedziba, kontakt, zadania.
Adres:
ul. Kościuszki 32
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Kontakt:
tel.: (0-22) 724-01-79 lub. 724-05-01 wew. 200

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Jacek Sławiński
pok. nr 18, I piętro, budynek B

Zadania
Pełnomocnik ochrony kieruje komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych, do której zadań należy:

l) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Starosty, planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,
6) organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Starostwie, które posiadają uprawnienia do do stępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto . "
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 15.10.2009 r., godz. 15.35
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 20.08.2019 r., godz. 08.49
Czas Administrator Opis zmiany
20.08.2019 r., godz. 08.49 Elwira Strzelczyk Edycja strony
20.08.2019 r., godz. 08.47 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.03.2019 r., godz. 08.47 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.55 Elwira Strzelczyk Edycja strony
15.10.2009 r., godz. 15.35 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.