Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 233/XXXVI/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie obsadzenia mandatu w Radzie Powiatu Grodziskiego.
UCHWAŁA NR 233/XXXVI/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 października 2009 rokuw sprawie obsadzenia mandatu w Radzie Powiatu Grodziskiego.
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./
w związku z art. 194 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. Nr 95 poz.602 i Nr 160 poz. 1060 / Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Andrzeja Okurowskiego, na miejsce Andrzeja Okurowskiego wstępuje Pani Regina Maria Dzierżawska
kandydatka z listy wyborczej nr 23 KWW Ziemia Grodziska w okręgu wyborczym nr 1, która uzyskała w kolejności najwyższą liczbę głosów.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 02.11.2009 r., godz. 13.03
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 02.11.2009 r., godz. 13.03
Czas Administrator Opis zmiany
02.11.2009 r., godz. 13.03 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.