Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 236/XXXVI/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie zbycia środków trwałych Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11.
UCHWAŁA NR 236/XXXVI/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 29 października 2009 roku


w sprawie zbycia środków trwałych Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11.


Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U z 2001 roku nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 14 poz.89 ze zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Rada Powiatu Grodziskiego wyraża zgodę na zbycie środka trwałego w formie sprzedaży :
Automatyczny przelotowy sterylizator parowy AS 66, rok produkcji 1999
– szt. 1 o wartości 62 219,93 zł


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 02.11.2009 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 02.11.2009 r., godz. 13.28
Czas Administrator Opis zmiany
02.11.2009 r., godz. 13.28 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.