Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 243/XXXVIII/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 234/XXXVI/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodziskiemu
UCHWAŁA NR 243/XXXVIII/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 234/XXXVI/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodziskiemu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. Zm./ w związku z art. 35a ust. 3 oraz art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik do Uchwały nr 234/XXXVI/2009 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Grodziskiemu, określający zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm./ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 234/XXXVI/2009 nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński


Załącznik do uchwały
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 28.12.2009 r., godz. 14.32
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 28.12.2009 r., godz. 14.32
Czas Administrator Opis zmiany
28.12.2009 r., godz. 14.32 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.