Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 245/XXXVIII/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie: ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
UCHWAŁA NR 245/XXXVIII/09
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 17 grudnia 2009 roku


w sprawie: ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./ i art.191 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. / Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kwotę 395 649 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 , które mogą być realizowane do dnia 30 czerwca 2010 roku .

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w paragrafie 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Sławomir Kamiński

Załączniki do uchwały
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 28.12.2009 r., godz. 15.06
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 28.12.2009 r., godz. 15.06
Czas Administrator Opis zmiany
28.12.2009 r., godz. 15.06 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.