Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 247/XXXIX/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
UCHWAŁA NR 247/XXXIX/10
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 stycznia 2010 roku


w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.


Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1529 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej(t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 14 poz. 89 ze zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza: strukturę organizacyjną wg systemu resortowych kodów identyfikacyjnych stanowiącą załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim będącą załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Sławomir KamińskiZałącznik
do Uchwały nr 247/XXXIX/10
Rady Powiatu Grodziskiego.
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zał. Nr 1
do statutu
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II
wg systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

04 Szpital

4000 Oddział Chorób Wewnętrznych
4130 Pododdział Nefrologiczny
4100 Oddział Kardiologiczny
4100 Oddział Kardiologii Interwencyjnej
4100 Oddział Diagnostyki Chorób Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej
4106 Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
4220 Oddział Neurologiczny
4222 Oddział Udarowy
4401 Oddział Pediatryczny
4500 Oddział Chirurgii Ogólnej
4540 Oddział Chirurgii Onkologicznej/chemioterapia
4640 Oddział Urologiczny
4580 Oddział Ortopedii i Traumatologii
4570 Pododdział Neurochirurgiczny
4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4246 Oddział Ginekologii Onkologicznej/chemioterapia
4910 Blok operacyjny
4930 Centralna Sterylizatornia
4132 Stacja Dializ
3300 Szpitalny Oddział Ratunkowy
4920 Apteka
4901 Izba Przyjęć dla Dzieci
7270 Pracownia Hemodynamiki

05 Zakład Diagnostyki Obrazowej

7240 Pracownia rentgenowska
7230 Pracownia rentgenowska badań naczyniowych
7210 Pracownia USG
7200 Pracownia Mammografii
7220 Pracownia Tomografii Komputerowej
7250 Pracownia rezonansu magnetycznego

06 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

7100 Pracownia hematologii
7100 Pracownia biochemii
7100 Pracownia analityki ogólnej
7100 Pracownia serologii grup krwi
7100 Pracownia koagulogii
7100 Pracownia immunochemii

07 Zakład Mikrobiologii

7100 Pracownia bakteriologii
7100 Pracownia kontroli zakażeń szpitalnych

08 Zakład Patomorfologii

4950 Zakład Patomorfologii

09 Przychodnia Specjalistyczna
1272 Poradnia Pulmonologiczna
1130 Poradnia Nefrologiczna
1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego
1220 Poradnia Neurologiczna
1222 Poradnia Leczenia Bólu
1020 Poradnia Diabetologiczna
1100 Poradnia Kardiologiczna
1104 Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
1010 Poradnia Alergologiczna
1030 Poradnia Endokrynologiczna
1031 Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
1450 Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
1600 Poradnia Okulistyczna
1610 Poradnia Otolaryngologiczna
1640 Poradnia Urologiczna
1500 Poradnia Chirurgii Ogólnej
1580 Poradnia Urazowo – Ortopedyczna
1160 Poradnia Medycyny Pracy
7910 Pracownia endoskopii
7000 Pracownia prób wysiłkowych
7000 Pracownia Holtera
7000 Pracownia spirometrii
1050 Poradnia Gastroenterologiczna
1040 Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
1240 Poradnia Onkologiczna
1458 Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
1506 Poradnia Proktologiczna
1800 Poradnia Stomatologiczna
7000 Pracownia ECPW
1840 Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
7000 Pracownia urodynamiki

11 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
2300 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
1300 Poradnia Rehabilitacyjna
1310 Dział Fizjoterapii12 Pogotowie Ratunkowe

3112 Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
3112 Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
3114 Zespół reanimacyjny R - specjalistyczny
3114 Zespół reanimacyjny R - specjalistyczny
9240 Zespół transportu sanitarnego (przewóz chorych)

13 Podstawowa Opieka Zdrowotna

0010 Poradnia lekarza POZ
0030 Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
0050 Punkt szczepień
0060 Gabinet zabiegowy

29 grudzień 2009 rok
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.03
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.03
Czas Administrator Opis zmiany
03.02.2010 r., godz. 10.03 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.