Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 248/XXXIX/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie przyjęcia darowizny sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
UCHWAŁA NR 248/XXXIX/10
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 stycznia 2010 roku


w sprawie przyjęcia darowizny sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.


Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1529 z późn. zm.) w związku z art. 46 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 14 poz.89 ze zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Rada Powiatu Grodziskiego wyraża zgodę na przyjęcie darowizny:

Aparaty do monitorowania głębokości zwiotczenia - szt. 5
przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. o łącznej wartości 3 675 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.06
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.06
Czas Administrator Opis zmiany
03.02.2010 r., godz. 10.06 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.