Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 250/XXXIX/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie przystąpienia Powiatu Grodziskiego do realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
UCHWAŁA NR 250/XXXIX/10
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie przystąpienia Powiatu Grodziskiego do realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie przepisu art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego udziela zgody na przystąpienie Powiatu Grodziskiego do realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

§ 2

Całkowita wartość Projektu stanowi kwotę 552.130,67 zł. Wkład własny Powiatu do Projektu określa się w wysokości 10,5 % kwoty wartości całkowitej Projektu, co stanowi kwotę 57.973,72 zł.

§ 3

Projekt będzie realizowany przez jednostkę organizacyjną Powiatu Grodziskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego

Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.11
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.11
Czas Administrator Opis zmiany
03.02.2010 r., godz. 10.11 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.