Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 251/XXXIX/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie Ramowego Programu Samorządowego dla Powiatu Grodziskiego pt.: „Osoby niepełnosprawne i działania na rzecz ich integracji w społeczności lokalnej na lata 2010 – 2015”
UCHWAŁA NR 251/XXXIX/2010
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 stycznia 2010 roku


w sprawie Ramowego Programu Samorządowego dla Powiatu Grodziskiego pt.: „Osoby niepełnosprawne i działania na rzecz ich integracji w społeczności lokalnej na lata 2010 – 2015”


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami/w związku z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Ramowy Program Samorządowy dla Powiatu Grodziskiego pt.: „Osoby niepełnosprawne i działania na rzecz ich integracji w społeczności lokalnej na lata 2010 – 2015” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Sławomir Kamiński

Załącznik do uchwały
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.13
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.13
Czas Administrator Opis zmiany
03.02.2010 r., godz. 10.13 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.