Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 253/XXXIX/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie wynajęcia na pomieszczeń w budynku SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. pod siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
UCHWAŁA NR 253/XXXIX/10
RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie wynajęcia na pomieszczeń w budynku SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. pod siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 z późn. zm./, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 ze zm.) oraz zgodnie z §16 pkt 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II zatwierdzonego uchwałą nr 105/XVI/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lutego 2008 r., Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wynajęcie w drodze bezprzetargowej, na okres 1 roku, powierzchni 310 m2 w budynku Szpitala Zachodniego dotychczasowemu najemcy - Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim, pod siedzibę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Sławomir Kamiński
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.16
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 03.02.2010 r., godz. 10.16
Czas Administrator Opis zmiany
03.02.2010 r., godz. 10.16 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.