Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 47/2003

sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2003
Uchwała Nr 47/2003
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2003 r.

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm./ i art. 109,124,128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz.1014 /Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 731 000 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 629 5 500 Powiatowy Zarząd Dróg
600 60014 661 5 500
758 75806 292 500 000 Subwencja drogowa
853 85301 213 170 000 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
853 85304 213 40 000 Rodziny zastępcze
853 85333 211 10 000 Powiatowy Urząd Pracy

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 20 000 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 661 20 000 Powiatowy Zarząd Dróg

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 833 122 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 4110 15 700 Powiatowy Zarząd Dróg
600 60014 4120 1 900
600 60014 4260 5 000
600 60014 6050 511 000
710 71015 4210 1 000 Nadzór Budowlany
750 75019 4410 500 Rada Powiatu
750 75020 4270 3 000 Starostwo
750 75045 4120 10 Komisja Poborowa
750 75045 4410 27
754 75411 4050 21 965 Komenda Powiatowa PSP
754 75411 4060 1 421
754 75411 4080 3 866
754 75411 4220 3 000
801 80120 4210 8 000 Zes.Szk.Milanówek ul.Piasta
801 80120 4240 2 000
851 85156 4580 3 150 Składka na ubezp. zdrow.
853 85301 2540 123 627 Placówki opiekuńczo-wychowacze
853 85301 3110 46 373
853 85302 4300 26 299 Dom Pomocy Społecznej
853 85304 3110 40 000 Rodziny zastępcze
853 85333 4210 1 100 Powiatowy Urząd Pracy
853 85333 4260 3 550
853 85333 4300 5 350
853 85333 4440 284
854 85407 4300 5 000 Ognisko Plastyczne

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 122 122 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 4010 14 000 Powiatowy Zarząd Dróg
600 60014 4040 1 000
600 60014 4270 1 000
600 60014 4300 3 800
600 60014 4410 1 000
600 60014 4500 1 800
600 60014 6050 20 000
710 71015 4300 1 000 Nadzór budowlany
750 75019 4300 500 Rada Powiatu
750 75020 4300 3 000 Starostwo Powiatowe
750 75045 4300 37 Komisja Poborowa
754 75411 4070 21 338 Komenda Powiatowa PSP
754 75411 4110 4 577
754 75411 4120 627
754 75411 4210 3 710
801 80120 4300 10 000 Zes.Szk.Milanówek ul.Piasta
851 85156 4130 3 150 Składka na ubezp. zdrow.
853 85302 4010 20 000 Dom Pomocy Społecznej
853 85302 4040 1 299
853 85302 4260 5 000
853 85333 4210 233 Powiatowy Urząd Pracy
853 85333 4430 51
854 85407 4040 4 600 Ognisko Plastyczne
854 85407 4410 400

§ 5

1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 10 000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2a.

§ 6

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 16/2002 z 19 grudnia 2002r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 47/2003 z dnia 26 czerwca 2003r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Grodziskiego Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.03
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.03
Czas Administrator Opis zmiany
04.07.2003 r., godz. 13.03 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.