Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 49/2003

w sprawie zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Żabia Wola nieruchomości zabudowanej położonej w Żabiej Woli
Uchwała nr 49/2003

w sprawie zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Żabia Wola nieruchomości zabudowanej położonej w Żabiej Woli

Na podstawie art.13 ust.2, art.37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 ze zm./ oraz art. 12 pkt 8 lit.”a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Żabia Wola nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, położonej w Żabiej Woli, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 227 o pow. 0,14 ha, stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr 36346.
2. Nieruchomość darowana jest na cele publiczne realizowane jako zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia oraz gospodarki mieszkaniowej.
3. Darowizna może zostać odwołana, jeżeli nieruchomość nie będzie wykorzystywana przez Gminę na cel określony w § 1 ust.2 uchwały.

§ 2

Koszty zbycia nieruchomości zostaną pokryte z Dz. 700 Rozdział 70005.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.08
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.08
Czas Administrator Opis zmiany
04.07.2003 r., godz. 13.08 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.