Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 52/2003

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.
Uchwała nr 52/2003

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.


Na podstawie art.16 ust.1 i 4 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ i w związku
z § 38 ust.1 Statutu Powiatu Grodziskiego /uchwała nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2 z 2002 r./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego na rok 2003 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.11
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.11
Czas Administrator Opis zmiany
04.07.2003 r., godz. 13.11 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.