Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 53 /2003

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.
Uchwała nr 53 /2003

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.


Na podstawie art.17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ w związku z § 46 ust.5 Statutu Powiatu Grodziskiego – uchwała nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 listopada 2001 r. roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodziskiego /opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1

1. Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu ustalone w załącznikach do niniejszej uchwały.
2. W przypadku dokonania przez Komisję Rady w okresie między sesjami zmiany w kolejności realizowanych tematów ustalonych w planie jej pracy lub też podjęcia dodatkowych tematów, Komisja jest obowiązana na najbliższej Sesji powiadomić Radę o tych zmianach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.13
Czas Administrator Opis zmiany
04.07.2003 r., godz. 13.13 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.