Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 54/2003

w sprawie zasad umieszczania herbu Powiatu Grodziskiego
Uchwała nr 54/2003

w sprawie zasad umieszczania herbu Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do wyrażania zgody na umieszczanie herbu na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego oraz w znakach towarowych lub usługowych. Zarząd wyraża zgodę po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiedniej stałej Komisji Rady, do której kompetencji należą sprawy związane z promocją powiatu.
2. Za posługiwanie się herbem nie pobiera się opłat.
3. Wzór herbu określa uchwała nr 150/2001 z dnia 25 stycznia 2001 roku w sprawie przyjęcia herbu Powiatu Grodziskiego.

§ 2

Wyrażenie zgody przez Zarząd jest wyrazem szczególnego wyróżnienia dla osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej na terenie powiatu działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta służy promocji powiatu lub wiąże się z jego historią.

§ 3

1. Zarząd może wyrazić zgodę na czas nieokreślony.
2. Zarząd może wyrażoną zgodę cofnąć, jeżeli osoba uprawniona naraża dobre imię powiatu. W tych przypadkach Zarząd zasięga opinii właściwej Komisji Rady.

§ 4

Posługiwanie się herbem powiatu przez radnych powiatu oraz jednostki organizacyjne powiatu nie wymaga zgody Zarządu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 6

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.14
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.14
Czas Administrator Opis zmiany
04.07.2003 r., godz. 13.14 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.