Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 55/2003

w sprawie powołania Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.
Uchwała nr 55/2003

w sprawie powołania Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 ze zmianami/ w związku z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach /Dz.U. z 1997 roku nr 5 poz.24/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Muzeum, działającą przy Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w następującym składzie:
1. Wojciech Hardt – radny Rady Powiatu Grodziskiego;
2. Alina Stencka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Podkowa Leśna;
3. Alicja Kościelny-Matracka – prezes Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk;
4. Anna Leśniewska-Zagrodzka – adiunkt Muzeum Narodowego w Warszawie;
5. Ewa Budkiewicz – dyrektor Departamentu Prawnego BRE-BANK w Warszawie;
6. Maria Iwaszkiewicz – kustosz Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów,
7. Tomasz Burek – krytyk literacki, pracownik naukowy IBL PAN.

§ 2

Traci moc uchwała nr 140/2000 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2000 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.15
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 04.07.2003 r., godz. 13.15
Czas Administrator Opis zmiany
04.07.2003 r., godz. 13.15 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.