Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uprzejmie informujemy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, że do dnia 18.10.2010 r. można zgłaszać uwagi do 2 projektów uchwał.

Uprzejmie informujemy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, że do dnia 18.10.2010 r. można zgłaszać uwagi do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 r. W przypadku jakichkolwiek propozycji zmian do ww. projektów uchwał prosimy o ich przedłożenie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres starostwo@powiat-grodziski.pl

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 r.
Dane administracyjne
Wytworzył: Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 19.10.2010 r., godz. 12.49
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 21.10.2010 r., godz. 14.25
Czas Administrator Opis zmiany
21.10.2010 r., godz. 14.25 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.10.2010 r., godz. 12.50 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.10.2010 r., godz. 12.49 Elwira Strzelczyk Dodanie strony