Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 313/XLVIII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
0,273 MB pdf
Pobierz plik
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 05.11.2010 r., godz. 14.39
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 05.11.2010 r., godz. 15.04
Czas Administrator Opis zmiany
05.11.2010 r., godz. 15.04 Elwira Strzelczyk Powiązanie strony z plikiem
05.11.2010 r., godz. 14.50 Elwira Strzelczyk Edycja strony
05.11.2010 r., godz. 14.39 Elwira Strzelczyk Dodanie strony