Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 57/2003

sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2003
Uchwała Nr 57/2003
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 sierpnia 2003r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2003 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 oraz art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm./ i art. 109,117a,124,128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz.1014 /Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 1 056 764 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 630 505 500 Powiatowy Zarząd Dróg
758 75801 292 493 171 Subwencja oświatowa
801 80130 213 8 200 Szkoły zasadnicze
801 80195 213 20 591 ZFŚS dla nauczycieli emer. i rencist.
853 85302 213 19 275 DPS w Milanówku
853 85321 211 10 000 Zes.ds. orzekania o stopniu niepeł.
854 85495 213 27 ZFŚS dla nauczycieli emer. i rencist.


§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 505 500 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 661 505 500 Powiatowy Zarząd Dróg


§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 738 974 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 4210 63 700 Powiatowy Zarząd Dróg
600 60014 4260 5 000
600 60014 4430 1 300
710 71015 4260 1 303 Nadzór budowlany
750 75019 4210 2 500 Rada Powiatu
750 75019 4300 2 500
750 75019 4410 1 000
754 75411 4070 928 Komenda Powiatowa PSP
754 75411 4260 4 179
754 75411 4280 1 000
754 75411 4300 8 000
801 80120 4010 40 000 Zes.Szk.Żwirki i Wigury
801 80120 4270 100 000
801 80130 4300 2 063
801 80195 4440 2 094
801 80130 4010 35 000 Zes.Szk. Milanówek ul.Wójtowska
801 80130 4270 50 000
801 80130 4300 3 558
801 80195 4440 2 967
801 80120 4010 35 000 Zes.Szk. Milanówek ul.Piasta
801 80120 4270 50 000
801 80120 4420 3 600
801 80130 4300 1 533
801 80195 4440 3 490
801 80130 4010 28 000 Zes.SzkTech. i Liceal.
801 80130 4300 10 046
801 80130 4270 50 000
801 80146 4300 4 000
801 80195 4440 7 678
801 80102 4010 29 000 Zes.Szk.Specjalnych
801 80102 4270 20 000
801 80113 4210 2 500
801 80195 4440 4 188
801 80140 4010 41 171 CKP
801 80140 4110 25 000
801 80140 4440 15 000
801 80195 4440 174
851 85156 4580 2 700 Skł..na ubezp. zdrow. za bezrob.
853 85302 2820 19 275 DPS w Milanówku
853 85318 4120 305 PCPR
853 85318 4300 3 966
853 85321 4010 8 673 Zes. ds.orzek. o st. niepeł.
853 85321 4110 727
853 85321 4120 153
853 85321 4210 447
853 85333 4300 1 883 Powiatowy Urząd Pracy
854 85401 4110 500 Świetlice szkolne
854 85401 4120 500
854 85401 4210 300
854 85401 4240 200
854 85401 4260 1 304
854 85401 4300 1 500
854 85406 4010 26 042 Poradnia Psych.-Pedag.
854 85406 4270 5 000
854 85495 4440 27
854 85407 4010 1 000 Ognisko Plastyczne
854 85407 4270 7 000

§ 4


Zmniejsza się wydatki o kwotę: 187 710 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 6050 30 000 Powiatowy Zarząd Dróg
700 70005 4270 40 000 Gospod.gruntami i nieruchom.
710 71015 4040 3 Nadzór budowlany
710 71015 4410 700
710 71015 4440 600
754 75411 4270 3 447 Komenda Powiatowa PSP
754 75411 4410 1 000
754 75411 4430 1 650
754 75411 4510 10
758 75818 4810 14 000 Rezerwa
801 80120 3030 2 000 Zes.Szk.Milanówek ul.Piasta
801 80120 4300 1 600
801 80130 3030 1 000
801 80102 3030 500 Zes.Szk.Specjalnych
801 80102 4430 336
801 80111 3030 500
801 80111 4270 1 000
801 80111 4430 65
801 80113 4430 337
801 80134 3030 500
801 80134 4270 1 000
801 80134 4430 300
801 80140 4270 76 000 CKP
851 85156 4130 2 700 Skł. na ubez. zdrow. za bezrob.
853 85318 4040 305 PCPR
853 85318 4210 2 966
853 85318 4420 1 000
853 85333 4260 1 383 Powiatowy Urząd Pracy
853 85333 4270 500
854 85401 3030 200 Świetlice szkolne
854 85401 4270 1 000
854 85401 4430 66
854 85406 3030 500 Poradnia Psych.-Pedag.
854 85406 4430 542


§ 5


1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 10 000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2a.


§ 6

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 16/2002 z 19 grudnia 2002r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.

§ 7

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr 16/2002 z 19 grudnia 2002r otrzymuje brzmienie
Załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.

§ 8

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 16/2002 z 19 grudnia 2002r otrzymuje brzmienie
Załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2003 z dnia 28 sierpnia 2003r

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 05.09.2003 r., godz. 15.28
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 05.09.2003 r., godz. 15.28
Czas Administrator Opis zmiany
05.09.2003 r., godz. 15.28 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.