Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 58/2003

w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie
Uchwała nr 58/2003
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 sierpnia 2003 roku

w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w WarszawieNa podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę do złożenia zabezpieczenia przez Zarząd Powiatu do umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. sala gimnastyczna w Zespole Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim do kwoty 200.000,- zł ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla "in blanco" Powiatu Grodziskiego celem prawidłowego wydatkowania tych środków na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

§ 2
Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych Powiatu.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 05.09.2003 r., godz. 15.30
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 05.09.2003 r., godz. 15.30
Czas Administrator Opis zmiany
05.09.2003 r., godz. 15.30 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.