Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 60/2003

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwała nr 60/2003
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 sierpnia 2003 roku


w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art.35 "a" ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz.U.nr 123 poz.776 z późn. zmianami/ oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim
i powiatowym /Dz.U.nr 88 z dnia 20 maja 2003 roku, poz.808/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W roku 2003 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.105.394 zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem do uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2003 roku.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 05.09.2003 r., godz. 15.34
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 05.09.2003 r., godz. 15.34
Czas Administrator Opis zmiany
05.09.2003 r., godz. 15.34 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.