Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 61/2003

w sprawie uroczystości z okazji 110 rocznicy urodzin Jarosława Iwaszkiewicza.
Uchwała nr 61/2003
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 sierpnia 2003 roku


w sprawie uroczystości z okazji 110 rocznicy urodzin Jarosława Iwaszkiewicza.


Na podstawie art.12 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1592 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dla uczczenia 110 rocznicy urodzin Jarosława Iwaszkiewicza i mając na uwadze
20 lecie działalności Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, którego fundatorem był Jarosław Iwaszkiewicz, Rada Powiatu Grodziskiego postanawia ustanowić rok 2004 rokiem Iwaszkiewiczowskim i podjąć w tym okresie działania promujące osobę darczyńcy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu i Dyrektorowi Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 05.09.2003 r., godz. 15.38
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 05.09.2003 r., godz. 15.38
Czas Administrator Opis zmiany
05.09.2003 r., godz. 15.38 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.