Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 66/2003

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2003 r.
Uchwała Nr 66/2003
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 października 2003r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2003 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm./ i art. 109, 124, 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz.1014 /Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 472 180 zł

Dział Rozdział § Kwota

754 75411 626 34 980 Komenda Powiatowa PSP
754 75411 641 166 000 Komenda Powiatowa PSP-strażnica
758 75801 292 1 200 Subwencja oświatowa
801 80102 643 260 000 Zes.Szk.Specjal.-sala gimnastyczna
853 85321 211 10 000 Zes.ds.orzekan. o st. niepełn.

§ 2


Zmniejsza się dochody o kwotę: 10 142 zł

Dział Rozdział § Kwota

750 75045 211 142 Komisje Poborowe
853 85321 232 10 000 Zes.ds.orzekania o st.niepełnos.
§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 387 567 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 4210 13 243 Powiatowy Zarząd Dróg
710 71015 4260 500 Nadzór Budowlany
710 71015 4300 700
750 75019 3030 14 639 Rada Powiatu
750 75019 4410 300
750 75020 4270 2 500 Starostwo Powiatowe
750 75020 4440 6 000
750 75020 4530 400
754 75411 3020 51 204 Komenda Powiatowa PSP
754 75411 4210 3 000
754 75411 4260 988
754 75411 4270 1 000
754 75411 4430 700
754 75411 6060 34 980
754 75411 6050 166 000 Komenda Powiatowa PSP-strażnica
801 80120 6050 250 000 Zes.Szk. Żwirki i Wigury
801 80130 4010 55 000
801 80130 4110 6 000
801 80130 4120 1 000
801 80130 4010 110 000 Zes.Szk.Wójtowska
801 80130 4110 20 000
801 80130 4120 10 000
801 80130 4210 1 200
801 80120 4210 2 000 Zes.Szk. Milanówek ul.Piasta
801 80120 4260 10 000
801 80130 4300 10 000
801 80130 4010 93 022 Zes.Szk.Techn. i Liceal.
801 80130 4110 27 000
801 80130 4120 3 000
801 80130 4260 20 000
801 80130 4300 1 100
801 80130 4430 300
801 80102 6050 260 000 Zes.Szk.Specjalnych
801 80111 4010 99 345
801 80111 4110 15 000
801 80111 4120 5 000
801 80113 4300 700
801 80134 4010 5 000
851 85156 4580 960 Skł. na ubezpiecz.zdrow.
853 85302 4260 5 000 Dom Pomocy Społ. Izdebno
853 85302 4300 5 352
853 85302 4440 500
853 85318 4300 8 260 PCPR
853 85321 4210 4 000 Zes.ds. orzekania o st. niepełn
853 85321 4300 26 600
853 85321 4410 600
853 85333 4300 374 Powiatowy Urząd Pracy
853 85333 4210 100
854 85406 4010 20 400 Poradnia Psych. –Pedag.
854 85406 4110 14 000
854 85406 4120 600

§ 4


Zmniejsza się wydatki o kwotę: 435 529 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 6050 13 243 Powiatowy Zarząd Dróg
700 70005 6050 60 000 Gospodarka grunt. i nieruchom.
710 71015 4210 500 Nadzór Budowlany
710 71015 4410 300
710 71015 4440 400
750 75019 4440 300 Rada Powiatu
750 75020 4110 6 000 Starostwo Powiatowe
750 75020 4430 2 900
750 75045 4110 25 Komisje Poborowe
750 75045 4210 100
750 75045 4300 17
754 75411 4050 31 504 Komenda Powiatowa PSP
754 75411 4060 3 195
754 75411 4070 1 130
754 75411 4110 16 690
754 75411 4120 2 020
754 75411 4220 353
754 75411 4280 1 000
754 75411 4300 1 000
758 75818 4810 14 639 Rezerwa
801 80120 4270 50 000 Zes.Szk. Żwirki i Wigury
801 80130 4210 10 000
801 80130 4240 10 000
801 80130 4270 22 000
801 80130 4300 21 100
801 80120 3020 2 000 Zes.Szk.Milanówek ul.Piasta
801 80120 3110 10 000
801 80130 3110 10 000
801 80130 3020 3 694 Zes.Szk.Techn. i Liceal.
801 80130 3030 1 000
801 80130 4040 7 120
801 80130 4140 1 000
801 80130 4210 30 000
801 80130 4270 10 000
801 80130 4510 508
801 80102 4270 12 189 Zes.Szk.Specjalnych
801 80102 6060 2 856
801 80111 4210 2 000
801 80111 4260 3 000
801 80113 4010 5 000
851 85156 4130 960 Skł. na ubezpiecz. zdrow.
853 85302 4220 10 000 Dom Pomocy Społ. Izdebno
853 85302 4270 500
853 85302 4430 352
853 85318 4210 4 148 PCPR
853 85318 4260 2 000
853 85318 4410 1 660
853 85318 4440 452
853 85321 4210 17 000 Zes.ds.orzekania o st. niepeł.
853 85321 4260 2 500
853 85321 4270 1 700
853 85321 4300 10 000
853 85333 4270 324 Powiatowy Urząd Pracy
853 85333 4410 150
854 85406 4270 7 000 Poradnia Psych. –Pedag.
854 85406 4300 8 000

§ 5

1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 176.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 176.000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2a.

3. Zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 142 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
4. Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 142 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2a.

§ 6

Załącznik Nr 5 i 5a do uchwały budżetowej Nr 16/2002 z 19 grudnia 2002r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 i 3a do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2003 z dnia 30 października 2003r.
§ 7

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr 16/2002 z 19 grudnia 2002r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2003 z dnia 30 października 2003r.

§ 8

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr 16/2002 z dnia 19 grudnia 2002 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2003 z dnia 30 października 2003r.

§ 9

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr 16/2002 z dnia 19 grudnia 2002 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2003 z dnia 30 października 2003r.


§ 10

Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu w wysokości 490 000 zł jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredyt bankowy.


§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 05.11.2003 r., godz. 14.49
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 05.11.2003 r., godz. 14.49
Czas Administrator Opis zmiany
05.11.2003 r., godz. 14.49 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.