Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 68/2003

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr 68/2003 r.
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

na podstawie art. 12 pkt 8 lit.,, c „ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. / i art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155 poz. 1014 / Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje :

§ 1

1. Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w wysokości 200 000 zł /słownie: dwieście tysięcy złotych /
na częściowe sfinansowanie inwestycji pn .,, Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Maz. „
2. Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych budżetu Powiatu
uwzględnionych w planach budżetowych , w latach obejmujących spłatę .
3. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie nieodwołalne pełnomocnictwo udzielone Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Grodziskiego w Banku Przemysłowo – Handlowym PBK SA I O / Grodzisk Mazowiecki oraz weksel in blanco z deklaracją wekslową - do wysokości zobowiązania .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 06.11.2003 r., godz. 12.38
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 06.11.2003 r., godz. 12.38
Czas Administrator Opis zmiany
06.11.2003 r., godz. 12.38 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.