Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 69/2003

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 32/03 z dnia 27 marca 2003 roku o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
Uchwała Nr 69 / 2003
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 października 2003 roku .


w sprawie uchylenia Uchwały Nr 32/03 z dnia 27 marca 2003 roku o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .


Na podstawie art.12 pkt 8 lit.„ c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 ze zmianami / i art.48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz.1014 / Rada Powiatu Grodziskiego uchwala ,
co następuje :

§ 1

Uchyla się w całości Uchwałę Nr 32/2003 z dnia 27 marca 2003 roku .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 06.11.2003 r., godz. 13.35
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 06.11.2003 r., godz. 13.35
Czas Administrator Opis zmiany
06.11.2003 r., godz. 13.35 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.