Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Siedziba, kontakt, zadania.
Adres:
ul. Żyrardowska 48
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Budynek A

Kontakt:
tel.: (22) 755-52-24 lub (22) 755-79-31

Naczelnik Wydziału
Bartosz Górski

Zadania:
Do podstawowych zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie następujących spraw:

1) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz administrowanie budynkami Starostwa,
2) prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
3) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości,
4) pozyskiwanie gruntów pod realizację inwestycji Powiatu,
5) regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
6) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących nieruchomości,
7) składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz innych wniosków o wpis w księdze wieczystej,
8) wykonywanie czynności związanych ze zbyciem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
9) wykonywanie czynności związanych z wydzierżawieniem, wynajmem i użyczeniem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
10) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, w tym przeprowadzanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz udział w przeprowadzeniu windykacji tych należności,
11) oddawanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz wygaszanie trwałego zarządu,
12) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
13) sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa,
14) wykonywanie czynności związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
15) wywłaszczania nieruchomości oraz ustalania odszkodowań za wywłaszczoną nieruchomość,
16) ustalanie odszkodowań za nieruchomości w zakresie określonym odrębnymi przepisami, w tym za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz linie kolejowe, za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji dróg publicznych kategorii powiatowej i gminnej,
17) orzekanie w sprawach nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości z gospodarstwa rolnego przekazanego na Skarb Państwa w zamian za rentę lub emeryturę,
18) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzoną reformą rolną,
19) określenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu gospodarstw i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej,
20) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych,
21) sporządzanie i monitorowanie planów finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami.
Dane administracyjne
Wytworzył: Bartosz Górski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 01.07.2014 r., godz. 08.26
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 12.09.2019 r., godz. 17.42
Czas Administrator Opis zmiany
12.09.2019 r., godz. 17.42 Elwira Strzelczyk Edycja strony
07.03.2019 r., godz. 11.48 Elwira Strzelczyk Edycja strony
03.01.2018 r., godz. 15.16 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.03.2016 r., godz. 13.15 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.03.2016 r., godz. 13.14 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.09.2015 r., godz. 14.49 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.09.2015 r., godz. 14.46 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.09.2015 r., godz. 14.46 Elwira Strzelczyk Edycja strony
11.09.2015 r., godz. 14.46 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.07.2014 r., godz. 12.49 Elwira Strzelczyk Edycja strony
01.07.2014 r., godz. 10.31 Elwira Strzelczyk Edycja strony
01.07.2014 r., godz. 09.03 Elwira Strzelczyk Edycja strony
01.07.2014 r., godz. 09.02 Elwira Strzelczyk Edycja strony
01.07.2014 r., godz. 08.26 Elwira Strzelczyk Dodanie strony