Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 88/2004

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2004 r.
Uchwała Nr 88/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 marca 2004r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2004 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm./ i art. 109,124,128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 15 poz.148 z 2003 /Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1


Zwiększa się dochody o kwotę: 186 081 zł

Dział Rozdział § Kwota

754 75411 2110 150 000 Komenda Powiatowa PSP
851 85156 2110 5 000 Skł. na ubez. zdrow. za bezrob.
852 85202 2130 13 800 Domy Pomocy Społ.
853 85334 2110 17 281 Pomoc dla repatriantów


§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 20 000 zł

Dział Rozdział § Kwota

852 85231 2110 20 000 Pomoc dla uchodźców

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 605 591 zł

Dział Rozdział § Kwota

700 70005 6050 110 000 Gospod. gruntami i nieruch.
710 71015 4010 6 000 Nadzór budowlany
754 75411 3020 42 000 Komenda Powiatowa PSP
754 75411 4210 34 000
754 75411 4250 20 000
754 75411 4260 10 010
754 75411 4270 20 000
754 75411 4280 4 000
754 75411 4300 20 000
754 75411 6060 150 000
801 80102 6050 100 000 Zes. Szk. Specjalnych
851 85156 4130 5 000 Skł. na ubezp. zdrow. za bezrob.
852 85202 4210 1 800 Dom Pomocy Społ. Izdebno
852 85202 4220 10 000
852 85202 4260 13 000
852 85202 4300 13 500
852 85202 6060 3 000
853 85333 4010 22 000 Powiatowy Urząd Pracy
853 85333 4110 4 000
853 85334 3110 17 281 Pomoc dla repatriantów

§ 4


Zmniejsza się wydatki o kwotę: 149 210 zł

Dział Rozdział § Kwota

700 70005 4300 110 000 Gospod. gruntami i nieruch.
754 75411 4510 10 Komenda Powiatowa PSP
852 85202 2820 19 200 Dom Rehab.-Opiek. KSN
852 85231 3110 20 000 Pomoc dla uchodźców


§ 5


1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 172 281 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2. Zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 172 281 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2a.
4. Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 20 000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2a.


§ 6

Załącznik Nr 5 i 5A do uchwały budżetowej Nr 82/2004 z 26 lutego 2004 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 i 3A do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 88 /2004 z dnia 25 marca 2004r.


§ 7

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu w wysokości 290 300 zł są przychody pochodzące z wolnych środków . Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 31.03.2004 r., godz. 14.12
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 31.03.2004 r., godz. 14.12
Czas Administrator Opis zmiany
31.03.2004 r., godz. 14.12 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.