Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 89/2004

w sprawie uchwalenie dla Powiatu Grodziskiego strategii rozwiązywania problemów społecznych z zakresu pomocy społecznej
Uchwała nr 89/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie uchwalenie dla Powiatu Grodziskiego strategii rozwiązywania problemów społecznych z zakresu pomocy społecznej


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1592 ze zm./ w związku z art.10a pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej /j.t. z 1998 roku Dz.U. nr 64 poz.414 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się dla Powiatu Grodziskiego "Strategię rozwiązywania problemów społecznych z zakresu pomocy społecznej" w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej" w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.


§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 31.03.2004 r., godz. 14.15
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 31.03.2004 r., godz. 14.15
Czas Administrator Opis zmiany
31.03.2004 r., godz. 14.15 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.