Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 90/2004

w sprawie uchwalenia programu dla Powiatu Grodziskiego w zakresie spraw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz ich integracji w społeczności lokalnej.
Uchwała nr 90/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 marca 2004 roku


w sprawie uchwalenia programu dla Powiatu Grodziskiego w zakresie spraw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz ich integracji w społeczności lokalnej.


Na podstawie art.35a ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123 poz.776 ze zm./ i art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1592 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, ci następuje:


§ 1

Uchwala się samorządowy program dla Powiatu Grodziskiego w zakresie spraw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz ich integracji w społeczności lokalnej w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.


§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 31.03.2004 r., godz. 14.17
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 31.03.2004 r., godz. 14.17
Czas Administrator Opis zmiany
31.03.2004 r., godz. 14.17 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.