Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 91/2004

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała nr 91/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 marca 2004 roku


w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Na podstawie art.35 "a" ust.3 w związku z art.48 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U.nr 123 poz.776 z późn.zm./ oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym /Dz.U.nr 88, poz.808/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W roku 2004 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 273 495,00 zł. przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w załączniku do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 31.03.2004 r., godz. 14.19
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 31.03.2004 r., godz. 14.19
Czas Administrator Opis zmiany
31.03.2004 r., godz. 14.19 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.