Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 92/2004

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2003 rok
Uchwała nr 92/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2003 rok


Na podstawie art.12 pkt 4 i pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 ze zm./ i art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
/ tj. z 2003 Dz.U. nr 15 poz.148 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala,
co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Anita Karolewska, data: 13.05.2004 r., godz. 15.54
Ostatnia aktualizacja: Anita Karolewska, data: 13.05.2004 r., godz. 15.54
Czas Administrator Opis zmiany
13.05.2004 r., godz. 15.54 Anita Karolewska Dodanie strony do BIP.