Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 93/2004

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2003 rok
Uchwała nr 93 /2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 kwietnia 2004 roku


w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2003 rok.

Na podstawie art.12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 ze zm. / i art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /t.j. z 2003 Dz.U. Nr 15 poz.148 ze.zm./ na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1

Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Grodziskiego za 2003 rok z tytułu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Anita Karolewska, data: 13.05.2004 r., godz. 16.01
Ostatnia aktualizacja: Anita Karolewska, data: 13.05.2004 r., godz. 16.01
Czas Administrator Opis zmiany
13.05.2004 r., godz. 16.01 Anita Karolewska Dodanie strony do BIP.