Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 94/2004

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2004 r.
Uchwała Nr 94/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2004 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm./ i art. 109,124,128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 15 poz.148 z 2003 /Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 341 836 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 6300 260 000 Powiatowy Zarząd Dróg
710 71015 2110 58 327 Nadzór budowlany
801 80113 2310 23 509 Dowożenie uczniów do szkół


§ 2


Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 301 344 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 4300 5 000 Powiatowy Zarząd Dróg
600 60014 6050 300 000
710 71015 4020 39 000 Nadzór budowlany
710 71015 4110 6 426
710 71015 4120 956
710 71015 4210 11 945
801 80120 6050 2 200 Zes. Szk. Żwirki i Wigury
801 80130 4040 2 214 Zes.Szk.Milanówek Wójtowska
801 80130 4210 14 000
801 80130 4270 148 000
801 80130 4270 60 000 Zes.Szk.Tech. i Liceal.
801 80140 4270 80 000 CKP
801 80102 4270 100 000 Zes.Szk.Specjalnych
801 80111 4260 5 000
801 80111 4270 50 000
801 80113 4210 25 509 Zes.Szk.Specjal.-dowożenie uczniów
851 85111 6050 366 246 Szpital
851 85156 4580 98 Skł. na ubezp.zdrow. za bezrob.
853 85333 4410 2 000 Powiatowy Urząd Pracy
854 85406 4270 80 000 Poradnia Psych.-Pedag.
854 85495 4440 2 750 ZFŚS dla emer. i rencist.


§ 3


Zmniejsza się wydatki o kwotę: 551 062 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 4110 5 000 Powiatowy Zarząd Dróg
801 80130 4010 164 214 Zes.Szk.Milanówek Wójtowska
801 80130 4010 60 000 Zes.Szk.Tech. i Liceal.
801 80140 4010 80 000 CKP
801 80102 4010 100 000 Zes.Szk.Specjalnych
801 80102 4210 1 797
801 80102 4260 5 000
801 80102 4430 203
801 80111 4010 50 000
801 80195 4440 2 750 ZFŚS dla emeryt. i rencist.
851 85156 4130 98 Skł. na ubezp. zdrow. za bezrob.
853 85333 4300 2 000 Powiatowy Urząd Pracy
854 85406 4010 80 000 Poradnia Psych.-Pedag.


§ 4


1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 58 327 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 58 327 zł zgodnie z
z załącznikiem Nr 2a.


§ 5

Załącznik Nr 5 i 5A do uchwały budżetowej Nr 82/2004 z 26 lutego 2004 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 i 3A do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 94/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r.


§ 6

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu w wysokości 408 446 zł są przychody pochodzące z wolnych środków.Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Anita Karolewska, data: 13.05.2004 r., godz. 16.07
Ostatnia aktualizacja: Anita Karolewska, data: 13.05.2004 r., godz. 16.07
Czas Administrator Opis zmiany
13.05.2004 r., godz. 16.07 Anita Karolewska Dodanie strony do BIP.