Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 95/2004

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003 rok
Uchwała nr 95/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 kwietnia 2004 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003 rok.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / j.t z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1592 ze zm./ w związku z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz.U.nr 122 poz.1319 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2003 rok w brzmieniu przedłożonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Anita Karolewska, data: 13.05.2004 r., godz. 16.12
Ostatnia aktualizacja: Anita Karolewska, data: 13.05.2004 r., godz. 16.12
Czas Administrator Opis zmiany
13.05.2004 r., godz. 16.12 Anita Karolewska Dodanie strony do BIP.