Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 96/2004

w sprawie zmiany uchwały nr 206/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Uchwała nr 96/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 206/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 122, poz. 1319 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. nr 33, poz.264 z późn. zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów, odpowiednio do ustalonego czasu pracy, miesięczne wynagrodzenie:

1. Wynagrodzenie zasadnicze wg XVIII grupy tj. 1.344,00 zł;
2. Dodatek za wysługę lat pracy w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego
tj. 67,20 przysługuje od dnia 1.10.03, zmiana na 6% nastąpi 1.10.04
3. Dodatek funkcyjny wg grupy 5 w wysokości 44%
najniższego wynagrodzenia w tabeli (750,00zł) tj. 165,00 zł

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Grodziskiemu.

§ 3

Traci moc uchwała 75/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1.10 o4.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Anita Karolewska, data: 14.05.2004 r., godz. 13.22
Ostatnia aktualizacja: Anita Karolewska, data: 14.05.2004 r., godz. 13.22
Czas Administrator Opis zmiany
14.05.2004 r., godz. 13.22 Anita Karolewska Dodanie strony do BIP.