Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 97/2004

w sprawie zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Zarządem Powiatu Grodziskiego w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
Uchwała nr 97/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Zarządem Powiatu Grodziskiego w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń


Na podstawie art.5 ust.1 w związku z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 z późn. zm./ oraz art.13 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. nr 62 poz.718/
Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Zarządem Powiatu Grodziskiego w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Anita Karolewska, data: 14.05.2004 r., godz. 13.29
Ostatnia aktualizacja: Anita Karolewska, data: 14.05.2004 r., godz. 13.29
Czas Administrator Opis zmiany
14.05.2004 r., godz. 13.29 Anita Karolewska Dodanie strony do BIP.