Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 110/2004

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Kozerki
Uchwała nr 110/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Kozerki

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. nr 91, poz. 578 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6, art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 7, położonej we wsi Kozerki gm. Grodzisk Maz., oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kozerki jako działka nr 151 o powierzchni 22 ary, uregulowanej w księdze wieczystej nr 32099.
2. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w ust. 1 przysługuje najemcom budynku mieszkalnego.
3. W przypadku, gdy najemcy nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia, sprzedaż nieruchomości następuje na drodze przetargu.

§ 2
Koszty sprzedaży nieruchomości pokryte zostaną z działu 700 rozdz. 70005

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Anita Karolewska, data: 02.07.2004 r., godz. 13.32
Ostatnia aktualizacja: Anita Karolewska, data: 02.07.2004 r., godz. 13.32
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2004 r., godz. 13.32 Anita Karolewska Dodanie strony do BIP.