Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 111/2004

w sprawie przejęcia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bałtyckiej.
Uchwała nr 111/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie przejęcia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bałtyckiej.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592), oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 46 poz. 543 z 2000 r. z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie w drodze darowizny na własność Powiatu Grodziskiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Grodzisku Maz. przy ul. Bałtyckiej 30, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Grodziska Maz. obrębu nr 22 jako działka ew. nr 1/5 o powierzchni 602m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr 51 968 w Sądzie Rejonowy w Grodzisku Maz., stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, z przeznaczeniem na cele publiczne.

§ 2
Koszty przejęcia w drodze darowizny nieruchomości zostaną sfinansowane z budżetu powiatu Działu 700 Rozdziału 70005.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Anita Karolewska, data: 02.07.2004 r., godz. 13.37
Ostatnia aktualizacja: Anita Karolewska, data: 02.07.2004 r., godz. 13.37
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2004 r., godz. 13.37 Anita Karolewska Dodanie strony do BIP.