Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 112/2004

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Uchwała nr 112 / 2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96 poz.873/ w związku z art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierz się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Anita Karolewska, data: 02.07.2004 r., godz. 13.43
Ostatnia aktualizacja: Anita Karolewska, data: 02.07.2004 r., godz. 13.43
Czas Administrator Opis zmiany
02.07.2004 r., godz. 13.43 Anita Karolewska Dodanie strony do BIP.