Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 115/2004

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2004 r.
Uchwała Nr 115/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 24 czerwca 2004r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2004 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm./ i art. 109,124,128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 15 poz.148 z 2003 /Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1


Zwiększa się dochody o kwotę: 15 876 476 zł

Dział Rozdział § Kwota

754 75411 6410 150 000 Komenda Powiatowa PSP
756 75622 0020 365 000 Podatek doch. od osób prawnych
758 75802 2780 350 000 Uzupełnienie subwencji ogólnej
801 80120 0970 4 000 Oświata i wychowanie
851 85111 6430 15 000 000 Szpital
852 85212 2110 7 476 Świad. rodz. oraz skł. na ubezpiecz.

§ 2


Zmniejsza się dochody o kwotę: 156 602 zł

Dział Rozdział § Kwota

754 75411 2110 150 000 Komenda Powiatowa PSP
852 85216 2110 6 602 Zasiłki rodz.,pielegn.,wychow.


§ 3


Zwiększa się wydatki o kwotę: 16 096 678 zł

Dział Rozdział § Kwota

020 02002 4300 30 000 Nadzór nad gospod.leśną
600 60014 4210 37 000 Powiatowy Zarząd Dróg
600 60014 4300 3 000
600 60014 6050 530 000
754 75411 4280 8 000 Komenda Powiatowa PSP
754 75411 4430 100
754 75411 6050 100 000
754 75411 6060 150 000
754 75495 4300 15 000 Pozostała działalność
801 80120 4300 4 000 Zes.Szk.Żwirki i Wigury
801 80130 4260 5 000 Zes.Szk.Milanówek ul.Wójtowska
801 80130 4440 27 500
801 80130 6050 50 000
801 80130 4260 13 000 Zes. Szk.Tech. i Liceal.
801 80130 4300 6 000
801 80102 6050 50 000 Zes.Szk.Specjalnych
801 80111 4240 1 500
801 80111 4300 2 500
801 80113 4300 3 000
851 85111 6050 15 000 000 Szpital
852 85202 4210 5 000 Dom Pomocy Społ.Izdebno
852 85202 4260 13 639
852 85202 4300 10 000
852 85202 4410 3 000
852 85202 4430 4 000
852 85202 6060 195
852 85212 3110 7 476 Świadcz. rodz. oraz skł. na ubezp.
852 85218 4300 9 000 PCPR
853 85333 4260 2 768 Powiatowy Urząd Pracy
921 92195 4210 1 500 Kultura i ochron.dziedzict. narod.
921 92195 4300 1 500
926 92695 4210 1 500 Kultura fizyczna i sport
926 92695 4300 1 500

§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 376 804 zł


Dział Rozdział § Kwota

750 75095 4300 15 000 Pozostała działalność
754 75411 3020 28 060 Komenda powiatowa PSP
754 75411 4060 30 000
754 75411 4070 12 000
754 75411 4210 12 696
754 75411 4250 15 000
754 75411 4260 19 215
754 75411 4270 18 028
754 75411 4300 23 101
754 75411 6060 100 000
801 80130 4270 32 500 Zes.Szk. Milanówek ul.Wójtowska
801 80130 4110 13 000 Zes.Szk.Techn. i Liceal.
801 80130 4120 6 000
801 80113 4210 7 000 Zes.Szk.Specjalnych
852 85202 3020 500 Dom Pomocy Społ. Izdebno
852 85202 4010 35 000
852 85202 4040 334
852 85216 3110 6 602 Zasiłki rodz.,pielęg.,wych.
853 85333 4210 500 Powiatowy Urząd Pracy
853 85333 4270 1 000
853 85333 4300 1 000
853 85333 4430 268


§ 5

1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 157 476 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2. Zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 156 602 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 157 476 zł zgodnie z
z załącznikiem Nr 2a.
4. Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 156 602 zł zgodnie z
z załącznikiem Nr 2a.

§ 6

Załącznik Nr 5 i 5A do uchwały budżetowej Nr 82/2004 z 26 lutego 2004 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 i 3A do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2004 z dnia 24 czerwca
2004 r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Anita Karolewska, data: 20.07.2004 r., godz. 12.48
Ostatnia aktualizacja: Anita Karolewska, data: 20.07.2004 r., godz. 12.48
Czas Administrator Opis zmiany
20.07.2004 r., godz. 12.48 Anita Karolewska Dodanie strony do BIP.