Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Zamówienia publiczne

 • Powiat Grodziski: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową budynku Centrum Kształcenia Zawodowego o Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznyc
  Data składania ofert: 28.02.2024 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: "Dostawa energii elektrycznej do budynków i lokalu będących własnością Powiatu Grodziskiego"
  Data składania ofert: 02.02.2024 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową budynku Centrum Kształcenia Zawodowego o Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznyc
  Data składania ofert: 01.02.2024 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową budynku Centrum Kształcenia Zawodowego o Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznyc
  Data składania ofert: 08.01.2024 r., godz. 10.00

 • Powiat Grodziski: „Rozbudowa budynku Centrum Kształcenia Zawodowego o Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie logistyki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ul
  Data składania ofert: 29.12.2023 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Dostawa gazu ziemnego i usługi dystrybucji dla trzech obiektów Powiatu Grodziskiego” – oznaczenie sprawy: ZP.272.1.23.2023
  Data składania ofert: 13.12.2023 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Dostawa energii elektrycznej dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu”
  Data składania ofert: 15.12.2023 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.” – oznaczenie sprawy: ZP.272.1.21.2023”
  Data składania ofert: 30.11.2023 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o średnicy 400 mm i długości 66,0 mb + 4 studnie kanalizacyjne o średnicy 1200 mm oraz wykonanie przykanalika sanitarnego z nowoprojektowanego budynku na terenie posesji przy ul
  Data składania ofert: 23.11.2023 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie powiatu grodziskiego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”
  Data składania ofert: 02.11.2023 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”
  Data składania ofert: 03.11.2023 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego”
  Data składania ofert: 27.10.2023 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Jaktorów (140505_2) w powiecie grodziskim"
  Data składania ofert: 17.10.2023 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą tonerów, bębnów i tuszy dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”
  Data składania ofert: 16.10.2023 r., godz. 14.00

 • Powiat Grodziski: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego"
  Data składania ofert: 11.10.2023 r., godz. 11.00

 • Powiat Grodziski: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego”
  Data składania ofert: 13.09.2023 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: ”Remont I pietra budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ulicy Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim”.
  Data składania ofert: 29.08.2023 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: "Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych w okresie do 31.12.2023 r."
  Data składania ofert: 25.08.2023 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego”
  Data składania ofert: 28.06.2023 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 9.600.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grodziskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Data składania ofert: 06.07.2023 r., godz. 12.00