Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Zamówienia publiczne

 • Powiat Grodziski: „Zakup wraz z dostawą i instalacją systemu do głosowania oraz sprzętu multimedialnego dla Biura Rady Powiatu w ramach realizacji inwestycji pn. „Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Daleka 11a na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskieg
  Data składania ofert: 11.08.2021 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 900 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Grodziskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.
  Data składania ofert: 19.07.2021 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Termomodernizacja budynku przy ulicy Dalekiej 11A wraz z instalacją fotowoltaiczną w ramach zadania ( Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego)”.
  Data składania ofert: 07.07.2021 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: "Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera wraz z dostawą oraz usługą przeniesienia danych dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego, zakup drukarek sieciowych wraz z dostawą dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego".
  Data składania ofert: 24.06.2021 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim".
  Data składania ofert: 26.05.2021 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Zakup wraz z dostawą wyposażenia serwerowni w ramach realizacji inwestycji pod nazwą Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Daleka 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego”
  Data składania ofert: 17.03.2021 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Grodziskiego”
  Data składania ofert: 10.03.2021 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z jednostki ewidencyjnej gmina Żabia Wola (140506_2): obręb Grzegorzewice (140506_2.0006), obręb Lasek (140506_2.0013) w powiecie grodziskim” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us
  Data składania ofert: 21.01.2021 r., godz. 11.00

 • Powiat Grodziski: ” Zakup wraz z dostawą wniesieniem i montażem mebli dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ulicy Dalekiej 11A oraz ulicy Żyrardowska 48” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Data składania ofert: 14.01.2021 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: ” Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego oraz wyposażenia serwerowni w ramach realizacji inwestycji pod nazwa Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Daleka 11A na siedzibę Starostwa Powiatu
  Data składania ofert: 12.01.2021 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „ Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” – obu klatek schodowych, holu, korytarza w Wydziale Komunikacji i pomieszczenia w piwnicy.
  Data składania ofert: 31.12.2020 r., godz. 11.00

 • Powiat Grodziski: Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego przez okres 24 miesięcy od dnia 01.01.2021 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Data składania ofert: 14.12.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: Wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Mazowieckim w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Data składania ofert: 10.11.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Wykonanie zewnętrznego dźwigu do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku przyszłej siedziby Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ulicy Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Data składania ofert: 30.10.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „ Dostawa energii elektrycznej do budynków i lokali będących własnością lub w zarządzie Powiatu Grodziskiego na okres dwóch lat od dnia 01.02.2021 roku ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Data składania ofert: 28.10.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: Wykonanie zewnętrznego dźwigu do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku przyszłej siedziby Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ulicy Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Data składania ofert: 13.10.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „ Dostawa energii elektrycznej do budynków i lokali będących własnością lub w zarządzie Powiatu Grodziskiego na okres dwóch lat od dnia 01.02.2021 roku ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Data składania ofert: 23.09.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z jednostki ewidencyjnej gmina Grodzisk Mazowiecki ( 140405_5): obręb Odrano Wola ( 140504_5.0025), obręb Wólka Grodziska ( 140504_5.0033) w powiecie grodziskim OGŁOSZENIE
  Data składania ofert: 27.08.2020 r., godz. 11.00

 • Powiat Grodziski: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 800 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grodziskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Data składania ofert: 28.07.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: ” Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Daleka 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” – dostawa i montaż klimatyzatorów na III i II piętrze budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim + montaż systemu klimatyzacji w korytarzu W
  Data składania ofert: 08.06.2020 r., godz. 12.00