Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Zamówienia publiczne

 • Powiat Grodziski: Wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Mazowieckim w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Data składania ofert: 10.11.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Wykonanie zewnętrznego dźwigu do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku przyszłej siedziby Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ulicy Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Data składania ofert: 30.10.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „ Dostawa energii elektrycznej do budynków i lokali będących własnością lub w zarządzie Powiatu Grodziskiego na okres dwóch lat od dnia 01.02.2021 roku ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Data składania ofert: 28.10.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: Wykonanie zewnętrznego dźwigu do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku przyszłej siedziby Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ulicy Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Data składania ofert: 13.10.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „ Dostawa energii elektrycznej do budynków i lokali będących własnością lub w zarządzie Powiatu Grodziskiego na okres dwóch lat od dnia 01.02.2021 roku ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Data składania ofert: 23.09.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów z jednostki ewidencyjnej gmina Grodzisk Mazowiecki ( 140405_5): obręb Odrano Wola ( 140504_5.0025), obręb Wólka Grodziska ( 140504_5.0033) w powiecie grodziskim OGŁOSZENIE
  Data składania ofert: 27.08.2020 r., godz. 11.00

 • Powiat Grodziski: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 800 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Grodziskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Data składania ofert: 28.07.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: ” Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Daleka 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” – dostawa i montaż klimatyzatorów na III i II piętrze budynku Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim + montaż systemu klimatyzacji w korytarzu W
  Data składania ofert: 08.06.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Data składania ofert: 02.06.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego - w czterech niezależnych częściach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Data składania ofert: 07.04.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: Budowa miejsc postojowych na posesji przy ulicy Piasta 30 w Milanówku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Data składania ofert: 28.01.2020 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: Zakup i dostawa oryginalnych tonerów, bębnów i tuszy w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Data składania ofert: 11.12.2019 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów w trybie art. 130a ustawy Pra-wo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Grodziskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Data składania ofert: 07.11.2019 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: ” Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” - wymiana całej instalacji elektrycznej w budynku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Data składania ofert: 14.11.2019 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: Zakup usług ubezpieczenia dla Powiatu Grodziskiego obejmujące Starostwo Powiatu Grodziskiego i powiatowe jednostki organizacyjne na okres od dnia 23.12.2019 do dnia 22.1.2.2022 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Data składania ofert: 06.11.2019 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: Usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Grodziskiego, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Data składania ofert: 22.10.2019 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: „Wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Mazowieckim w okresie od dnia 02.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku ” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Data składania ofert: 17.10.2019 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: ” Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Data składania ofert: 23.07.2019 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: ” Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Data składania ofert: 02.07.2019 r., godz. 12.00

 • Powiat Grodziski: ” Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Data składania ofert: 04.06.2019 r., godz. 12.00