Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Informacja z dnia 16.11.2017

dotycząca listy podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu w latach 2018-2022 na terenie Powiatu Grodziskiego lub powiatów sąsiednich całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci powyżej 10-go roku życia
Dane administracyjne
Wytworzył: Barbara Madzelan - Sadoś p. o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 17.11.2017 r., godz. 10.16
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 01.12.2020 r., godz. 12.41
Czas Administrator Opis zmiany
01.12.2020 r., godz. 12.41 Elwira Strzelczyk Zmiana przynależności strony
01.12.2020 r., godz. 12.41 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.11.2017 r., godz. 10.20 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.11.2017 r., godz. 10.17 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.11.2017 r., godz. 10.16 Elwira Strzelczyk Dodanie strony