Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Skrzynka Podawcza Wrota Mazowsza

Przy pomocy skrzynki podawczej Wrota Mazowsza załatwisz sprawy za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych w portalu.
W celu załatwienia sprawy wymagane jest założenie indywidualnego konta dla obywatela w portalu Wrota Mazowsza oraz posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Adres strony to: https://e-uslugi.wrotamazowsza.pl/pl/

Więcej informacji:

• Informacja dla nowych użytkowników
• Rejestracja w serwisie
• Podręcznik użytkownika


Za pomocą Skrzynki Podawczej Wrota Mazowsza można załatwić następujące usługi:

• Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
• Odstępstwo od warunków technicznych
• Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
• Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej
• Rozpatrywanie skarg obywateli
• Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu
• Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty
• Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
• Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
• Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej
• Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
• Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
• Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
• Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów
• Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej
• Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
• Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
• Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
• Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania całości lub części obiektu budowlanego
• Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców
Dane administracyjne
Wytworzył: Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu Grodziskiego
Wprowadził: Seweryn Ryński, data: 17.10.2018 r., godz. 14.31
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lasocki, data: 07.09.2021 r., godz. 15.42
Czas Administrator Opis zmiany
07.09.2021 r., godz. 15.42 Marcin Lasocki Edycja strony
07.09.2021 r., godz. 15.40 Marcin Lasocki Edycja strony
17.02.2020 r., godz. 10.34 Seweryn Ryński Edycja strony
22.01.2019 r., godz. 09.13 Marcin Lasocki Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.56 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.56 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.55 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.54 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.54 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.49 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.41 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.40 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.40 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.39 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.38 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.36 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.33 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.31 Seweryn Ryński Dodanie strony