Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
umożliwia interesantom adresowanie do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim dokumentacji urzędowej, m.in. podań, wniosków oraz każdej innej dokumentacji, która jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z usług drogą elektroniczną, prowadzonych za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi teleinformatycznych zapraszamy na stronę ePUAP w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego sposobu komunikowania i załatwiania spraw urzędowych.

Adres skrytki podawczej Starostwa Powiatu Grodziskiego, to:

/278v0hjuek/skrytka

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy:

- założyć bezpłatne konto użytkownika na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), pod adresem http://epuap.gov.pl
- zlokalizować Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim w portalu ePUAP,
- wypełnić wniosek do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim na docelowej stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (na stronie ePUAP), lub dołączyć online dokument z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes.

Wymogi korzystania z usług za pośrednictwem Internetu szczegółowo określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatu Grodziskiego:

1. Przekazanie dokumentu poprzez stronę elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - wypełnienie formularza bądź przesłanie podpisanego dokumentu. Doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

2. Dokumenty w wersji elektronicznej mogą zostać doręczone w godzinach pracy urzędu do Biura Obsługi Mieszkańca na następujących informatycznych nośnikach danych:
• Płyta CD/DVD,
• Pamięć USB 1.1, 2.0 lub 3.0.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, w przeciwnym wypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym ePUAP - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, wynosi 5 megabajtów.

3. Akceptowalne formaty załączników określone w załączniku do Rozporządzenia (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) w jakich mogą być dodawane załączniki do pism to: doc, docx, gif, jpg, jpeg, ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif, tiff, txt, xls, xlsx, xml.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Informatykami Sewerynem Ryńskim, Marcinem Zielińskim numer tel.: (0-22) 300 85 44.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim udostępnia na ePUAP usługi elektroniczne (po kliknięciu na wybraną usługę, nastąpi przekierowanie na stronę karty usługi z możliwością przejścia do formularza usługi), tj.:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
Dane administracyjne
Wytworzył: Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu Grodziskiego
Wprowadził: Seweryn Ryński, data: 17.10.2018 r., godz. 14.42
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 02.06.2023 r., godz. 14.58
Czas Administrator Opis zmiany
02.06.2023 r., godz. 14.58 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.06.2023 r., godz. 14.57 Elwira Strzelczyk Edycja strony
26.08.2021 r., godz. 16.46 Marcin Lasocki Edycja strony
26.09.2019 r., godz. 13.52 Elwira Strzelczyk Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.53 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.49 Seweryn Ryński Edycja strony
17.10.2018 r., godz. 14.42 Seweryn Ryński Dodanie strony