Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Informacja dla mieszkańców dotycząca debaty nad Raportem o stanie Powiatu Grodziskiego

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w trakcie której mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja Rady Powiatu Grodziskiego, w trakcie której będzie przedstawiany raport o stanie powiatu planowana jest na 27 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32a.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wzór zgłoszenia
Dane administracyjne
Wytworzył: Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu Grodziskiego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 24.05.2019 r., godz. 12.24
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 24.05.2019 r., godz. 14.51
Czas Administrator Opis zmiany
24.05.2019 r., godz. 14.51 Elwira Strzelczyk Edycja strony
24.05.2019 r., godz. 14.51 Elwira Strzelczyk Edycja strony
24.05.2019 r., godz. 14.50 Elwira Strzelczyk Edycja strony
24.05.2019 r., godz. 14.49 Elwira Strzelczyk Edycja strony
24.05.2019 r., godz. 14.48 Elwira Strzelczyk Edycja strony
24.05.2019 r., godz. 14.47 Elwira Strzelczyk Edycja strony
24.05.2019 r., godz. 14.42 Elwira Strzelczyk Edycja strony
24.05.2019 r., godz. 14.37 Elwira Strzelczyk Edycja strony
24.05.2019 r., godz. 14.01 Elwira Strzelczyk Edycja strony
24.05.2019 r., godz. 12.24 Elwira Strzelczyk Dodanie strony