Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Wydział Architektoniczno - Budowlany

Siedziba, kontakt, zadania.
Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, z konieczności zapobiegania zarażeniom (COVID-19) w trosce o Państwa i nasze zdrowie, obsługa interesantów jest prowadzona w sposób mocno ograniczony.
Z uwagi na to, że znacząca ilość pracowników Wydziału Architektoniczno-Budowlanego jest objęta kwarantanną, informujemy, że zostaliśmy czasowo zmuszeni ograniczyć kontakty z interesantami.
Odbiór dokumentów i uzupełnienia do spraw prowadzonych w Wydziale można składać w budynku B, wejście od parkingu ul. Kościuszki 32 w Grodzisku Mazowieckim, w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek – Środa godz.10:00-16:00
Czwartek godz. 10:00-17:00
Piątek godz. 10:00-15:00


Składanie nowych wniosków, zgłoszeń i innych podań do WAB odbywa się w budynku A przy ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim, codziennie w godzinach pracy urzędu tj.
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.00-16.00
czwartek w godz. 8.00-17.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Podania i wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem:
- elektronicznej skrzynki podawczej organu administracji publicznej pod adresem: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/
- platformy ePuap
- pisma zwykłe na adres e-mail: starostwo@powiat-grodziski.pl.
Jednocześnie informujemy, że skan wniosku bez podpisu elektronicznego przesłany na adres e-mail nie spełnia wymogów podania/wniosku określonych w art. 63 § 3a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r poz. 256 ze zm.)


Wydział Architektoniczno- Budowlany
- telefon: 022 7241833 lub 022-7240711 wew. 230
- mail: architektura@powiat-grodziski.pl

Adres:
ul. Kościuszki 32,
05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Kontakt:
tel.: (22) 724-28-71 lub (22) 724-05-01

Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego
Ewa Andraszek
ul. Kościuszki 32, budynek B.
tel. wew 219,

Sekretariat Wydziału:
tel. wew 230
pokój nr 11, ul. Kościuszki 32 budynek B

Zadania
Do podstawowych zadań Wydziału Architektoniczno – Budowlanego należy prowadzenie następujących spraw:

1) wykonywanie zadań Starosty w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej określonych w ustawie Prawo budowlane i przepisach wykonawczych:
a) zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu, wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, uchylanie i stwierdzanie wygaśnięcia pozwoleń na budowę,
b) rozpatrywanie wniosków w sprawach odstępstw od warunków technicznych,
c) rozpatrywanie zgłoszeń robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę w formie decyzji,
d) rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
e) rejestracja dzienników budowy,
2) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
3) wydawanie zaświadczeń:
a) o spełnieniu wymogów samodzielności lokali zgodnie z ustawą o własności lokali,
b) na podstawie posiadanych rejestrów i dokumentów,
4) udział w czynnościach koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
5) udział w czynnościach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
6) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i meldunków w zakresie spraw administracji architektoniczno – budowlanej Powiatu,
7) przygotowywanie opinii dla Zarządu Powiatu w sprawach uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dane administracyjne
Wytworzył: Ewa Andraszek - Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 23.06.2003 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 22.03.2021 r., godz. 14.57
Czas Administrator Opis zmiany
22.03.2021 r., godz. 14.57 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.09.2019 r., godz. 17.40 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.36 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.36 Elwira Strzelczyk Edycja strony
05.10.2010 r., godz. 15.17 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.01.2004 r., godz. 12.30 Elwira Strzelczyk Zmiana pracownika w sekretariacie Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej oraz telefonu wewnętrznego
23.06.2003 r., godz. 12.02 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.