Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Wydział Architektoniczno - Budowlany

Siedziba, kontakt, zadania.
Adres:
ul. Kościuszki 32,
05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Kontakt:
tel.: (22) 724-28-71 lub (22) 724-05-01

Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego
Ewa Andraszek
ul. Kościuszki 32, budynek B.
tel. wew 219,

Sekretariat Wydziału:
tel. wew 230
pokój nr 11, ul. Kościuszki 32 budynek B

Zadania
Do podstawowych zadań Wydziału Architektoniczno – Budowlanego należy prowadzenie następujących spraw:

1) wykonywanie zadań Starosty w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej określonych w ustawie Prawo budowlane i przepisach wykonawczych:
a) zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu, wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, uchylanie i stwierdzanie wygaśnięcia pozwoleń na budowę,
b) rozpatrywanie wniosków w sprawach odstępstw od warunków technicznych,
c) rozpatrywanie zgłoszeń robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę w formie decyzji,
d) rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
e) rejestracja dzienników budowy,
2) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
3) wydawanie zaświadczeń:
a) o spełnieniu wymogów samodzielności lokali zgodnie z ustawą o własności lokali,
b) na podstawie posiadanych rejestrów i dokumentów,
4) udział w czynnościach koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
5) udział w czynnościach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
6) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i meldunków w zakresie spraw administracji architektoniczno – budowlanej Powiatu,
7) przygotowywanie opinii dla Zarządu Powiatu w sprawach uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dane administracyjne
Wytworzył: Ewa Andraszek - Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 23.06.2003 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 12.09.2019 r., godz. 17.40
Czas Administrator Opis zmiany
12.09.2019 r., godz. 17.40 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.36 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.36 Elwira Strzelczyk Edycja strony
05.10.2010 r., godz. 15.17 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.01.2004 r., godz. 12.30 Elwira Strzelczyk Zmiana pracownika w sekretariacie Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej oraz telefonu wewnętrznego
23.06.2003 r., godz. 12.02 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.