Menu główne:

Jesteś tutaj:

Menu boczne:

Główna treść strony Główna treść strony

Wydział Architektoniczno - Budowlany

Siedziba, kontakt, zadania.
Szanowni Państwo,

Składanie w wersji papierowej nowych wniosków, zgłoszeń i innych podań do WAB odbywa się w budynku przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim na parterze, pokój 22, 23 - Punkt Obsługi Mieszkańców, codziennie w godzinach pracy urzędu tj.:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.00-16.00
czwartek w godz. 8.00-17.00
piątek w godz. 8.00-15.00.
Odbiór dokumentów i składanie uzupełnień do spraw prowadzonych w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Sekretariacie Wydziału na III piętrze, pokój 308.
Informacje o prowadzonych sprawach można uzyskać w godzinach pracy urzędu
osobiście w Sekretariacie Wydziału, telefonicznie lub elektronicznie.

Wydział Architektoniczno- Budowlany
- sekretariat, telefon: 22 3008582, 22 3008581
- naczelnik Ewa Andraszek, telefon : 22 3008583
- mail: architektura@powiat-grodziski.pl
Zadania
Do podstawowych zadań Wydziału Architektoniczno – Budowlanego należy prowadzenie następujących spraw:

1) wykonywanie zadań Starosty w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej określonych w ustawie Prawo budowlane i przepisach wykonawczych:
a) zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu, wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, uchylanie i stwierdzanie wygaśnięcia pozwoleń na budowę,
b) rozpatrywanie wniosków w sprawach odstępstw od warunków technicznych,
c) rozpatrywanie zgłoszeń robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę w formie decyzji,
d) rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
e) rejestracja dzienników budowy,
2) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
3) wydawanie zaświadczeń:
a) o spełnieniu wymogów samodzielności lokali zgodnie z ustawą o własności lokali,
b) na podstawie posiadanych rejestrów i dokumentów,
4) udział w czynnościach koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
5) udział w czynnościach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
6) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i meldunków w zakresie spraw administracji architektoniczno – budowlanej Powiatu,
7) przygotowywanie opinii dla Zarządu Powiatu w sprawach uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dane administracyjne
Wytworzył: Ewa Andraszek - Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 23.06.2003 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 14.02.2024 r., godz. 15.46
Czas Administrator Opis zmiany
14.02.2024 r., godz. 15.46 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.02.2023 r., godz. 14.06 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.02.2023 r., godz. 13.55 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.02.2023 r., godz. 12.48 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.02.2023 r., godz. 12.47 Elwira Strzelczyk Edycja strony
09.07.2021 r., godz. 14.39 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.07.2021 r., godz. 14.28 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.07.2021 r., godz. 14.22 Elwira Strzelczyk Edycja strony
22.03.2021 r., godz. 14.57 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.09.2019 r., godz. 17.40 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.36 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.36 Elwira Strzelczyk Edycja strony
05.10.2010 r., godz. 15.17 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.01.2004 r., godz. 12.30 Elwira Strzelczyk Zmiana pracownika w sekretariacie Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej oraz telefonu wewnętrznego
23.06.2003 r., godz. 12.02 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.